Video nadzor za zgrade

U današnje vreme koje odlikuje kriminal i vandalizam, video nadzor se nametnuo kao rešenje za sprečavanje
ovakvih dela ili otkrivanje počinioca. Video nadzor za zgrade trebao bi da bude sastavni deo sigurnosnog sistema
u cilju povećanja bezbednosti svojih stanara. Kod planiranja ovakvih sistema, sistem se pravi tako da se vrši
snimanje na snimaču za video nadzor i vrši distribucija slike u realnom vremenu do svakog domaćinstva odnosno
televizora putem kablovske televizije. Ovakav sistem omogućava svakom stanaru ponaosob uvid u to šta se događa
ispred ulaza zgrade i njenoj okolini. Takođe je pogodna primena u kombinaciji sa interfoskim sistemom gde se može
videti ko je ispred vrata. Alarmi i kamere Vam nudi sisteme u skladu sa potrebama stanara, optimalnog kvaliteta i cene.
Kamere i snimači koje imamo u ponudi mogu Vam obezbediti kvalitetan snimak u HD rezoluciji koji je upotrebljiv za policiju i sudove.