Prijava kvara
Broj prostorija koje treba obezbediti
Površina osnove objekta(m2)
Broj etaža
Status objekta: u izgradnji, sredjen enterijer
Broj prostorija tipa šupa, garaža koje treba obezbediti
Da li su vam potrebni požarni javljači
Broj potrebnih javljača
Od toga broj prostorija u kojima je normalna pojava dima (kuhinja, kotlarnica)
Da li vam je potreban senzor poplave
Broj senzora poplave
Ako znate sve prednosti i mane vrsta alarmnih sistema, kakav alarm želite:
Žični Bežični
Da li su vam potrebne daljinske komande
Potreban broj
Potrebna mi je telefonska dojava alarma
Imam fiksni telefonski priključak na objektu (telefon je doveden kablom do stana)
Nije mi potrebna spoljna sirena