Motori za klizne kapije

Motori za klizne kapije spadaju u red jeftinijih i najčešće ugrađivanih motora za kapije.
Motor za kliznu kapiju je jednostavan uređaj koji služi da korisniku pojednostavi i automatizuje
prolazak vozila, pogotovu kada ima vise korisnika.

Motorom za kliznu kapiju može se upravljati na više načina. Daljinskim upravljačem na razdaljini
ne većoj od 50 metara, pritiskanjem tastera na daljinskom upravljaču neposredno pred dolazak.
Daljinski upravljači spadaju u standardnu opremu motora za kapiju.

Komunikacijiskim GSM modulom sa udaljene lokacije putem mobilne ili fiksne telefonske linije
pozivanjem na broj SIM kartice instalirane u GSM modul. GSM modul nije standardni element motora,
i ugrađuje se na zahtev korisnika.

Povezivanjem motora za kapiju na sistem kucne automatizacije, korisnik pojednostavljuje sistem upravljanja.
Motoru za kapiju se može pristupiti putem jednostavne aplikacije proizvođača sistema automatizacije preko
internet mreže. Ovakav pristup daje određen vid komocije u slučajevima kada udaljenim putem treba otvoriti kapiju.

Sama ugradnja nije kompikovana procedura, a od kvaliteta kapije zavisi radni vek motora.
Prosečan radni vek motora za kapiju srednje klase je preko 5 godina.

Komfor koji pruža daleko prelazilazi cenu motora i ugradnje.