Automatizacija prolaska vozila - Motori za kapije i parking rampe

Motori za kapije i prateća automatika su vrlo elegantno i luksuzno rešenje za automatizaciju ulaska u Vaš posed.
Otvaranje kapije na daljinski upravljač je komforno rešenje, gde jednim pritiskom dugmeta iz udobnosti vašeg automobila
možete otvoriti kapiju. Prema vrsti kapije koju posedujete postoje motori za klizne kapije i motori za krilne kapije.
Motori za kapije se proizvode u varijantama prema težini kapije koju treba da pokreću. Motori za klizne kapije se sastoje
od motora sa zupčanikom i zupčaste letve koja se fiksira na kapiju. Okretanjem zupčanika, uzupčenim u letvu, vrši se
pomeranje kapije u potrebnom smeru. Krajnji položaj se reguliše preko krajnjih prekidača koji zaustavljaju motor u
programiranom trenutku. Motori se mogu povezati i sa drugim sigurnosnim sistemima, kao što su alarmni sistem i
sistem kontrole pristupa. Integracija sistema kontrole pristupa sa automatizacijom za kapije je poželjna kod velikih parkinga, 
koje poseduju firme. U ovoj varijanti moguća je, preko personalizovanih kartica ili nalepnica za kola, kontrola otvaranja rampe ili
kapije za određene automobile. Kontorola pristupa se može povezati i sa rampom kao i sa kapijom zavisno od namene prostora.