Suprema® sistemi

Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena postal je glavni deo sigurnosnih i logističkih sistema svake ozbiljnije firme. Potreba za kontrolom kretanja u srednjim i velikim sistemima kao i kontrola ulaska u određeni deo prostora je sve učestalija.

Suprema® sistemi kontrole pristupa i evidencije radnog vremena

Firma Alarmi i kamere nudi Vam najsavremenije uređaje ovakvog tipa korejanskog proizvođača Suprema. Ovi sistemi se odlikuju odličnim karakteristikama u pogledu trajnosti, lakoće rukovanja i pouzdanosti. Prati ih odličan prateći softver sa mnoštvom funkcija u pogledu podešavanja sistema i pregledu podataka. Takođe su dostupni moduli za evidenciju radnog vremena, koji funkcionišu sa SQL bazom podataka, koja se može povezati sa softverom za obračun zarada ili drugim aplikacijama.

Suprema ponudu čine:

-    Čitači RFID kartica
-    Čitači otiska prsta
-    Čitači sa prepoznavanjem lica
-    Terminali za evidenciju radnog vremena sa RFID i/ili biometrijskim čitačima
-    Prateći sigurnosni moduli
-    Prateći softver za kontrolu pristupa I evidenciju radnog vremena

Alarmi i kamere za Vas može isprojektovati system kontrole pristupa I evidencije radnog vremena po Vašim individualnim potrebama. Takođe vršimo implementaciju softvera i izradu modela izveštaja po Vašim potrebama, kao i integraciju sa postojećim poslovnim softverom.