Evidencija radnog vremena

Sistemi za evidenciju radnog vremena mogu dovesti produktivnost vaših zaposlenih na zavidan nivo.
Evidencija radnih sati se vrši preko uređaja za očitavanje kartica ili biometrijskim čitačima otiska prsta
ili irisa oka. Kada zaposleni dođe na posao vrši prijavljivanje na sistem putem kartice ili otiska,
dalje se ta informacija skladišti u bazu podataka kao vreme dolaska odnosno "check in",
kada radnik ode sa posla vrši se odjavljivanje na čitaču i ta informacija predstavlja vreme odlaska sa posla.
Softver za evidenciju i obračun radnih sati dalje na osnovu datih informacija vrši obračun redovnih i
prekovremenih sati, kao i ukupno vreme u kašnjenjima na posao i na osnovu toga vrši obračun radnih sati
na mesečnom, nedeljnom ili nekom drugom nivou.

Kako se potrebe od klijenta do klijenta razlikuju, treba se uraditi planiranje sistema sa odgovarajućom opremom
i licencom softvera za obradu podataka u zavisnosti od kompleksnosti smena, potreba za službenim izlascima itd.
Naš zadatak je da isplaniramo najoptimalniji sistem za evidenciju radnog vremena za Vas i da izađemo sa ponudom
koja će Vam pružiti kvalitetan sistem u okviru Vašeg budžeta.