Biometrijska kontrola pristupa

Biometrijska kontrola pristupa vrši autorizaciju ličnosti na osnovu biometrijskih podataka u koje spadaju otisak prsta,
iris oka ili konture lica. Biometrijski čitači se odlikuju autentičnošću identifikacije, odnosno onemogućenom zloupotrebom
tuđeg identiteta za neovlašćen pristup zaštićenim delovima objekta. Očitavanje biometrijskih podataka se vrši upotrebom
grafičkog algoritma koji uzima ključne konture dela tela koji služi u ovom slučaju za identifikaciju i upoređuje ga sa prethodno
unetom slikom. Dalje se ti podaci pretvaraju u jedinstveni identifikacioni podatak u nekom od standardnih formata čitača za
kontrolu pristupa kao što je Wiegand. Takav podatak se šalje u internu memoriju čitača, koji se kasnije učitava u bazu
podataka za dalju obradu od strane softvera za kontrolu pristupa ili evidenciju radnog vremena. Povratna sprega se vrši
putem slanja signala od kontrolera čitaču, gde čitač ili sam kontroler vrše otvaranje vrata odnosno elektromagnetne brave.

Donedavno pojam naučne fantastike, postao je vrlo prihvaćen način identifikacije u svrhu kontrole pristupa ili
evidencije radnog vremena. U našoj ponudi se za sada nalaze čitači otiska prsta koji se kombinuju sa kontrolerima za
kontrolu pristupa. Za Vas možemo isplanirati najoptimalniji sistem prema Vašim potrebama i mogućnostima.