Motori za klizne kapije

Motori za klizne kapije spadaju u red jeftinijih I najcesce ugrađivanih motora za kapije. Motor za kliznu kapiju je jednostavan uređaj koji sluzi  da korisniku pojednostavi I automatizuje prolazak vozila, pogotovu kada ima vise korisnika.

Motorom za kliznu kapiju može se upravljati na vise načina. Daljinskim upravljačem na razdaljini ne većoj od 50 metara, pritiskanjem tastera na daljinskom upravljaču neposredno pred dolazak. Daljinski upravljači spadaju u standardnu opremu motora za kapiju.

Komunikacijiskim GSM modulom sa udaljene lokacije putem mobilne ili fiksne telefonske linije pozivanjem na broj SIM kartice instalirane u GSM modul. GSM modul nije standardni element motora, ugrađuje se na zahtev korisnika.

Povezivanjem motora za kapiju na sistem kucne automatizacije.Povezivanjem motora na sistem kućne automatizacije korisnik pojednostavljuje sistem upravljanja. Motoru za kapiju se može pristupiti putem jednostavne aplikacije  proizvođača sistema automatizacije preko internet mreže. Ovakav pristup daje određen vid komocije u slučajevima kada udaljenim putem treba otvoriti kapiju.

Sama ugradnja nije kompikovana procedura, od kvaliteta  kapije zavisi I radni vek motora. Prosecan radni vek motora za kapiju srednje klase je preko 5 godina.

Komfor koji pruza daleko prelazilazi cenu motora I ugradnje.