Automatizacija prolaska vozila

Motori za kapije i prateća automatika su vrlo elegantno i luksuzno rešenje za automatizaciju ulaska u Vaš posed. Otvaranje kapije na daljinski upravljač je komforno rešenje, gde jednim pritiskom dugmeta iz vašeg toplog automobila možete otvoriti vašu kapiju. Prema vrsti kapije koju posedujete postoje motori za klizne kapije i motori za krilne kapije. Motori za kapije se proizvode u varijantama prema težini kapije koju treba da pokreću. Motori za klizne kapije se sastoje od motora sa zupčanikom i zupčaste letve koja se fiksira na kapiju. Okretanjem zupčanika uzupčenim u letvu, se vrši pomeranje kapije u smeru kome je potrebno. Krajnji položaj se reguliše preko krajnjih prekidača koji zaustavljaju motor u programiranom trenutku. Motori se mogu povezati i sa drugim sistemima, kao što su alarmni sistem i sistem kontrole pristupa. Integracija sistema kontrole pristupa sa automatizacijom za kapije je poželjna kod velikih parkinga za zaposlene. U ovoj varijanti moguće je preko personalizovanih kartica ili nalepnica za kola kontrola otvaranja rampe ili kapije za određene automobile. Kontorola pristupa se može povezati i sa rampom kao i sa kapijom zavisno od namene prostora.