Analogni, HD i IP video nadzor

Analogni, HD i IP video nadzor

Postoje tri vrste sistema video nadzora, podeljenih prema tehnologiji prenosa signala. Dele se na analogni video nadzor, HD video nadzor i IP video nadzor. 

Rezolucije u video nadzoru

Analogni video nadzor

Analogni video nadzor podrazumeva obradu slike sa optičkog čipa kamere i njegovo slanje u konvencionalnoj tehnologiji kompozitnog video signala. Ovde naravno postoje ograničenja u rezoluciji i samom kvalitetu slike jer se po prirodi kompozitnog signala javljaju smetnje. Video signal se šalje kroz koaksijalni kabl koji ima svoju dužinu čijim se povećanjem gubi na kvalitetu. Kod digitalnog prenosa, slika je ista na početku i na kraju. Rezolucije koje možemo postići ovom vrstom video nadzora se kreću do 960H  (960 horizontalnih piksela). Dalje od toga prelazi u HD video nadzor.

HD video nadzor

HD video nadzor obuhvata digitalni prenos slike u visokoj rezoluciji kroz koaksijalni kabl. Prednosti ovog sistema nad analognim su znatno veće rezolucije i kvalitet slike bez gubitaka. Dobra osobina ovog sistema je što se digitalni signal prenosi kroz standardni koaksijalni kabl za analogni video nadzor, tako da je lako izvodljiva zamena celog ili dela sistema analognih kamera, bez potrebe za promenom postojeće kablovske instalacije.

HD rezolucije su sledeće:

720P - 1280 piksela (horizontalna rezolucija) x 720 piksela (vertikalna rezolucija)

1080P - 1920 piksela (horizontalna rezolucija) x 1080 piksela (vertikalna rezolucija)

HD video nadzor predstavlja idealno rešenje za drastično poboljšanje slike starog sistema video nadzora bez većih radova i troškova na instalaciji. Moguće je i selektivno menjanje kamera, tako da nije neophodno zameniti sve kamere odjednom. Ako imate lošu sliku sa kamera na Vašem video nadzoru, ovo je idealno rešenje za Vas.

IP video nadzor

IP video nadzor predstavlja sistem obrade slike i njenog prenosa putem TCP/IP protokola tačnije računarske mreže. Ovo je sistem prenosa bez gubitaka, sa mogućnošću prenosa jako visokih rezolucija i izuzetno fleksibilnom planiranju kablovske instalacije. Ako u firmi posedujete postojeću računarsku mrežu, ona se može upotrebiti za ovu vrstu kamera, što smanjuje troškove instalacije na minimum. Takođe ovaj sistem dopušta snimanje slike na više servera, kao i integraciju sa drugim sistemima kao što je kontrola pristupa, alarmni sistem i slično. Rezolucije slike u ovim sistemima idu do nekoliko megapiksela, što je kao slika sa savremenog digitalnog fotoaparata. Upotrebljivost slike sa IP kamera je bez premca, daju obilje detalja i izuzetnu oštrinu slike.

Zanimljivost:

TCP/IP protokol na kome počiva internet je proizvod američke vojne industrije i predstavlja standard prenosa informacija u slučaju atomskog rata, gde se za svaki poslati paket informacija šalje povratna informacija o ispravnom prijemu. Danas je našao svakodnevnu primenu u civilnoj računarskoj mreži i internetu.
Ukratko skoro sve informacije danas se prenose ovim protokolom.