Šta mi je potrebno za video nadzor preko interneta

Video nadzor preko interneta

Želja svakog domaćina i poslovnog čoveka je da u svakom trenutku može da ima uvid šta se dešava oko
njegove kuće, vikendice ili firme. Sa savremenim sistemima video nadzora i kamerama na današnjem tržištu,
ova želja postaje sasvim izvodljiva.

Svaki sistem video nadzora se sastoji od kamera i uređaja za snimanje i distribuciju slike i snimaka.
Većina današnjih uređaja ima mogućnost povezivanja na mrežu i internet, ovim putem je moguće pristupiti sistemu
u bilo kom trenutku i sa bilo koje tačke u svetu. Da bi pregledali snimak ili videli sliku u realnom vremenu preko
pametnog telefona ili računara na nekoj udaljenoj lokaciji potreban nam je instaliran internet pretraživač na računaru
i priključak za internet preko lokalnog rutera u objektu. Bolja opcija je dostupna kod ozbiljnih proizvođača kamera koji
koristite softver napravljen da prati određenu vrstu snimača. Ovakav softver treba da je funkcionalan i jednostavan za
korišćenje. Neki od proizvođača uređaja za snimanje koji se kod nas za nisku cenu mogu naći na tržištu nude mnoštvo
opcija na papiru, međutim kada takav uređaj počnete da koristite praksa je često drugačija od onog što je napisano.

Često pitanje koje se nameće je koji su uslovi koje internet paket treba da ispuni da bi se mogla gledati slika preko interneta.
Za gledanje slike preko mobilnog telefona nije potreban neki veliki protok podataka ka internetu (upload), dok je za praćenje
slike preko računara i više kamera istovremeno potreban protok koji se za četiri kamere kreće minimalno 1Mb.
Što je više kamera koje je potrebno pratiti istovremeno u punoj rezoluciji to je potreban veći upload podataka.
Ako prikaz kamera u zbiru smanjimo na neku manju rezoluciju, a u momentu kada pratimo jednu kameru preko celog ekrana
želimo punu rezoluciju onda je 1-1,5Mb sasvim dovoljno. Sledeća stavka se tiče pristupanja sistemu preko takozvane IP adrese,
koja predstavlja jedinstvenu javnu adresu Vašeg rutera. Najbolje rešenje je da ta adresa bude zakupljena kao fiksna IP adresa kod
provajdera. Međutim ovo predstavlja dodatni izdatak koji na godišnjem nivou može ići do 50-ak evra. Ozbiljni proizvođači opreme
i snimača za video nadzor, za svoje uređaje obezbeđuju DDNS server koji obezbeđuje u svakom trenutku podatak o trenutno
dodeljenoj javnoj adresi, tako da adresa rutera ne mora biti fiksna. Oprema proizvođača Hikvision nudi ovakvu opciju za svoje uređaje.
Dovoljno je otvoriti odgovarajuće portove na ruteru i prijaviti uređaj sa njegovim serijskim brojem na DDNS server.
Dalje se podaci unose u softver na Vašem mobilnom telefonu ili računaru i time je udaljeni pristup kamerama omogućen u praksi.

Ako imate više objekata koje treba pratiti u isto vreme, koristi se takozvani CMS (central monitoring software).
Najbolje je da svi uređaji za snimanje budu istog proizvođača, tako da je moguće pratiti sliku iz jedne aplikacije.
Najgora je opcija mešati različite uređaje, pošto je u tom slučaju neophodno da za svaki uređaj imate posebnu aplikaciju.

Pitanje privatnosti podataka i ličnosti je rešena jedinstvenom šifrom koju bira i zna samo korisnik. Takođe se kao opcija kod ovih sistema
može koristiti izdvojeno snimanje, slanje slike na FTP server, slanje slika na e-mail i tako dalje. Izdvojeno snimanje je korisno kod objekata
visokog rizika, tako da u slučaju uništenja snimača ili krađe snimak ostaje sačuvan na nekoj udaljenoj lokaciji.
Za ove potrebe je neophodan veći upload podataka od nekoliko desetina megabita.

Video nadzor preko mobilnog telefona u kombinaciji sa alarmnim sistemom na objektu pruža potpuno rešenje za sistem tehničkog obezbeđenja.
U slučaju uključenja alarma može se izvršiti direktni uvid da li se alarm uključio nekom greškom ili je u pitanju stvarna provala.
U ovo se može uključiti i zvuk tako da imati prenos glasa i zvuka na vaš mobilni telefon, čime dobijate potpunu informaciju o događanjima u obezbeđenom prostoru.

Naša preporuka su uređaji proizvođača Hikvision jer nude mnoštvo opcija uz pouzdane snimače i kamere koje proizvode.
Takođe, ovaj proizvođač je razvio napredan softver koji može da isprati savremene zahteve u oblasti sistema video nadzora.
Za sve konsultacije i pitanja, bilo da robu i uslugu naručujete kod nas ili negde drugde, stojimo Vam na raspolaganju.

 

Komplet za video nadzor