Termalne kamere i njihova primena

Termalne kamere i njihova primena

Termalne kamere su konstruisane da prave sliku u infracrvenom delu svetlosnog spectra koji je nevidljiv za ljudsko oko a nastaje pasivnim isijavanjem toplote iz objekata koji se posmatraju. U praksi ove kamere su se pokazale kao veoma pouzdane jer razlikuju prirodnu toplotnu sliku živih bića od toplotne slike okoline. Samim ovim su veoma pogodne za snimanje u noćnim uslovima i pouzdanu detekciju toplokrvnih bića.

Termalne kamere se obično izrađuju u varijantama sa dva optička čipa i to čip za termalnu sliku i sliku u vidljivom delu spectra. Specijalnim algoritmima u samoj kameri i poređenjem slike sa oba čipa nepogrešivo se vrši detekcija živog bića odnosno čoveka u prostoru koji se posmatra.

Pojedini proizvođači su razvili softver koji analizira sliku i služi svrsi optičkog alarmnog senzora sa najvišom tačnošću. Ovakve kamere su našle primenu u osmatranju pograničnih područja, velikih objekata na otvorenom prostoru, posebno pouzdane u noćnim uslovima.