Sigurnosne kamere i njihova primena u praksi

Sigurnosne kamere i njihova primena u praksi

Video nadzor je postao uobičajeni deo sistema tehničke zaštite kako u poslovnim objektima tako i na privatnim posedima.
Kamere za video nadzor u sklopu sistema mogu pružiti vizuelne podatke od neprocenjivog značaja u ključnim momentima
nekog nepoželjnog događaja. Sigurnosne kamere olakšavaju pronalaženje počinioca nekog krivičnog dela i predstavljaju
nepobitni dokaz u sudskim procesima.

Video nadzor je danas uz pomoć internet mreže dostupan na svakom mestu. Video nadzor preko mobilnog telefona je
uobičajena opcija kod savremenih sistema za video nadzor, ovim imamo mogućnost pregleda slike sa kamera za video nadzor
kao i mogućnost pregleda snimaka kroz posebni program za video nadzor dostupan za mobilne telefone i personalne računare.

Video nadzor za kuću ili poslovni prostor može biti u različitim tehnologijama. Prema tehnologiji prenosa slike, kamere za video nadzor
se dele na analogne, HD kamere za video nadzor i IP kamere za video nadzor. Od prve do poslednje tehnologije ove kamere pružaju
rastući kvalitet slike i snimka.

Softver za video nadzor se danas unapredio u aplikacije povezane sa bazama podataka obaveštajnih službi i policije koji će u skorije
vreme moći da prepoznaju lice kriminalaca sa poternica, detektuju ostavljene predmete u cilju sprečavanja terorističkih napada,
prepoznju tablice na vozilima i tako dalje.

Detekcija lica

Kamere za video nadzor našle su široku primenu od praćenja ljudi i događaja do industrijskih i drugih procesa. Današnjica je nezamisliva
bez ovih sistema, koji će u budućnosti dalje unapređivati svoju tehnologiju i softver za obradu slike.