Sabotaža alarmne sirene

Sabotaža alarmne sirene

Često čujemo priče kako su “negde u Nemačkoj”  kriminalci onesposobljavali sirene ubacivanjem u kantu sa vodom ili tako što se u kutiju naspe pur pena pa se ista stavi preko sirene. Ovo bi sve bilo dobro isplanirano da ne postoji alarmna dojava preko GSM ili fiksne telefonske linije, kao I psihološka nesigurnost da je alarmni uređaj I njegova alternativna dojava onemogućena.

Lopovi pri izvršenju krivičnog dela kada je alarm u pitanju nikada ne mogu biti sigurni da li su u potpunosti onesposobili alarm I ne znaju kada će neko ući u objekat I možda ih oružano ili fizički onesposobiti, bilo od strane vlasnika ili policije.

Svaki objekat pod alarmnim sistemom bez obzira na mogućnosti sabotaže je bolje obezbeđen nego onaj koji nema nikakvu zaštitu.