Prednosti uvođenja alarmnog sistema u vaš dom

Prednosti uvođenja alarmnog sistema u vaš dom

U današnje vreme, sigurnost predstavlja jednu od najteže branjenih kategorija. Bilo da se radi o sigurnosti vaše imovine, vaše lične sigurnosti
ili sigurnosti vaših bližnjih. Moderna tehnološka rešenja danas pružaju širok spektar mogućnosti tehničke zaštite imovine i lica.
U konvencionalne sisteme tehnickog obezbeđenja spada obezbeđenje objekta alarmnim sistemom.

Alarmni sistem predstavlja izuzetan tehnološki metod sprečavanja krađe i fizičkih napada. Alarm kao sistem se u osnovi sastoji od
alarmne centrale, senzora, tačnije detektora pokreta, dima, vlage, temperature (smrzavanja i pregrevanja) i tako dalje.
Takođe u jedan alarmni sistem neophodni su i uređaji koji vrše ulogu korisničkog interfejsa, kao što su tastature, daljinski upravljači,
touch screen display i drugo. Kao izlazni elementi koji obaveštavanju o alarmnom stanju, postoje uređaji kao što su alarmne sirene, bliceri, telefonska dojava i drugo.

Alarmna centrala vrši upravljanje sistemom povezujući ulazne/izlazne i upravljačke uređaje. Centrala, pored svih funkcija, može vršiti i obaveštavanje o drugim
događajima na objektu. Kao što su temperatura, vlažnost, prisustvo dima, zemnog gasa ili ugljen-monoksida. Da bi alarmna centrala bila pouzdana i imala
neprekidnost u radu, u slučaju nestanka struje ona sadrži sopstveno napajanje, tačnije akumulator određenog kapaciteta i transformator kao uređaj za mrežno napajanje.
Kod alarmnog sistema, autonomija rada na bateriji se kreće od nekoliko sati do nekoliko dana, u zavisnosti od veličine sistema i kapaciteta baterije.
Ovo je pogotovo važna činjenica kod kuća u kojima se ne boravi ili kod vikendica. Pravi izbor proizvođača alarmne centrale jedan je od ključnih faktora pouzdanosti
alarmnog sistema. Od proizvođača alarmnih sistema sa renomeom i kvalitetom ispred ostalih izdvajaju se Paradox, Crow i DSC.

Sledeći element alarmnog sistema predstavljaju detektori, odnosno javljači alarmnih stanja. Kao najzastupljeniji detektori se pojavljuju detektori pokreta,
a uloga ovih detektora je da otkriju kretanje u okviru neke prostorije, a da pritom mogućnost dojave lažnih alarmnih stanja bude svedeno na nulu.
Odabir dobrog detektora je od presudnog značaja za tačnost sistema i sigurnosti korisnika da je, kada se alarm oglasi, u pitanju stvarna provala ili
neko drugo alarmno stanje. Pored detektora pokreta postoje i detektori loma stakla, dima i otrovnih gasova.

Kao korisnički interfejs svakog alarmnog sistema služi šifrator ili tastatura. Pored njega takođe se mogu koristiti tasteri i daljinski upravljači za
osnovne funkcije kao što su uključenje, isključenje i panik funkcija. U osnovnim, ujedno jeftinijim varijantama sistema, koriste se šifratori sa LED diodama,
a oni kao takvi daju neke od osnovnih podataka o stanju alarmnog sistema i služe pored toga i za programiranje i održavanje  sistema. Klasu iznad predstavljaju
LCD šifratori koji daju mnogo više informacija i lakši su za rukovanje od LED šifratora. Najnoviji uređaji su LCD Colour Display na kojima se mogu ucrtati
planovi etaža, raspored zona i slično, što je izuzetno korisno kod objekata kompleksnije strukture.

Izlazni uređaji sistema su u većini slučajeva alarmne sirene koje mogu biti samonapajajuće ili sa napajanjem sa centrale. Kod samonapajajućih sirena koje su
uglavnom spoljne, smanjena je mogućnost sabotaže sistema presecanjem kabla koji vezuje centralu i sirenu. Gubitak napajanja sa centrale izazvan prekidom kabla
koji vezuje sirenu, aktivira unutrašnje napajanje sirene koja počinje da daje zvučnu signalizaciju. Ovakve sirene su uglavnom opremljene metalnim pancirom koji
sprečava lomljenje unutrašnje elektronike same sirene od strane provalnika. Najbolja kombinacija alarmne zvučne signalizacije jeste kombinacija više sirena.
Najviše se koristi kombinacija unutrašnje sirene i spoljne anti-sabotažne samonapajajuće sirene.

Većina alarmnih centrala je opremljena modulom za telefonsku dojavu. Povezivanjem na fiksnu telefonsku liniju ili GSM modul vrši se dojava alarmnih stanja i
grešaka sistema na telefon korisnika ili na specijalizovanu monitoring stanicu, kod službi specijalizovanih za praćenje alarma i fizičku intervenciju u slučaju krađe.