Prednosti i mane spoljnih senzora za alarm

Prednosti i mane spoljnih senzora za alarm

Obezbeđenje objekta spoljnim senzorima je odličan način da se spreči šteta pre nego lopov uopšte dođe do objekta. Sa ove strane spoljni senzori su efikasan system zaštite, ali uz preporuku ugradnje i unutrašnjih senzora, gde bi spoljni služili kao zaštita objekta kada je vlasnik u kući.

Naime spoljni senzori su svojim karakteristikama prilagođeni spoljnoj okolini, prepunoj smetnji u vidu krošnji drveća koje se njiše na vetru, ptica i drugih životinja kao i izuzetno niskim temperaturama. Sve ovo može učiniti spoljni sensor manje efikasnim i podložnim lažnim alarmima.

Spoljni senzo nikako ne obezbeđuju potpunu zaštitu objekta ali mogu predstavljati prvu liniju odbrane objekta kao i zaštitu od prepada.