Praktični primeri primene alarmnih sistema

Praktični primeri primene alarmnih sistema

Alarmna signalizacija i dojava u slučaju provale

Dojave provale u objekat na osnovu alarmnog signala sa senzora mogu biti:

- Kretanje u štićenim zonama

- Razbijanje stakla (izlozi prodavnica i lokala npr.)

- Vibracije usled probijanja zidova i sl. (zaštita bankomata, sefova i sl.)

- Otvaranje vratnih i prozorskih krila

- Presecanje zone štićene barijerama (ulazak u štićeni deo poseda oivičen barijerama)

- Pomeranje štićenih predmeta (eksponati u muzejima i sl.)

Antisabotažna zaštita

- Presecanje kablova do senzora, sirene i tastature

- Otvaranje sirena, senzora i ostalih elemenata

Alarmna signalizacija u slučaju požara, curenja gasa, poplave i slično

- Dojava sa požarnih senzora usled pojave dima u prostoru

- Dojava sa termičkih požarnih senzora o povećanju temperature usled sagorevanja

- Dojava sa gasnih detektora o povećanju koncentracije otrovnih gasova

-  Dojava sa senzora vlage o pojavi vode u objektu

Dojava o prepadu, medicinska dojava i ručna dojava požara

-  Dojava sa panik tastera ili tastature o prepadu na korisnika

-  Dojava sa panik tastera u slučaju teških zdravstvenih tegoba u nemogućnosti da se bilo šta drugo uradi

-  Ručna signalizacija požara

 

Izlazne funkcije alarma

-  Upravljanje procesima u objektu (isključivanje struje u slučaju požara, pokretanje uređaja za provetravanje u slučaju otrovnih gasova,
uključivanje svetala u slučaju provale, zatvaranje elektroventila u slučaju poplave i slično)

- Slanje signala drugim sistemima u slučaju nekog alarmnog ili drugog uslova (sistemi za video nadzor, kontrolu pristupa i slično)

 

Savremeni alarmni sistemi su multifunkcionalni uređaji, koji mogu osim funkcije signalizacije i telefonske dojave alarma vršiti i mnoge druge
funkcije u radu sa sistemima automatizacije na objektu. Mogućnosti daljinskog upravljanja alarmnim sistemom daju mu novu dimenziju,
a to je upravljanje grejanjem, osvetljenjem, motorima za kapije i drugim uređajima, sa mobilnog telefona ili računara van objekta.

Preporuka u odabiru alarmnih sistema je da ne treba uzimati no-name neproverene alarme. Naša narodna kaže „Koliko para, toliko muzike“.
Često se, ne samo što se tiče alarmnih sistema, odlučujemo za jeftine uređaje, koji na kraju izvuku više novca nego da smo u startu platili
malo više, proveren uređaj. Takođe postoji i pitanje servisa takvih sistema, koje kada se jednom pokvare nije moguće ni popraviti.
Dosta je ponuda na tržištu za jeftine uređaje koje instaliraju nestručni ljudi i pri tome ne daju nikakvu garanciju. U svakom slučaju bolje je
odabrati firmu za ovakav posao. Kasnije ako se nešto desi imate kome da se obratite, a i registrovane firme drže i do renomea i neće dozvoliti
da im loš izbor opreme naruši poziciju na tržištu.