Pametno grejanje i klimatizacija

Pametno grejanje i klimatizacija

Pametno grejanje i klimatizacija objekta je danas, kada su cene energenata visoke, odlično rešenje
za optimizaciju i komfornost grejanja.

Grejanje u sistemu kućne automatizacije se može dovesti do savršenih performansi u smislu komfora i uštede.
Regulacija se vrši na sistemima grejanja sa radijatorima ili podnog grejanja. Moguće je izvesti zonsko grejanje
sa unapred zadatim vrednostima temperature.

Kontroleri kućne automatizacije dozvoljavaju pravljenje predefinisanih statičkih ili uslovnih scenarija,
koji vrše zagrevanje objekta na osnovu ulaznih parametara. Kontroler u sprezi sa alarmnim sistemom i termostatima
u prostorijama, može imati scenario koji uključuje grejanje na zadatu temperaturu u zavisnosti od toga da li ste u kući
ili van nje. Takođe, određeni scenario se može aktivirati i daljinski, putem pametnog telefona i to u slučajevima kada
na primer krenete sa posla ka kući.

Kod upravljanja ovakvim grejanjem vrši se kontrola radijatorskih elemenata putem posebnih regulacionih ventila, koji
komuniciraju sa kontrolerom.