Pametne kuće i kućna automatizacija

Pametne kuće i kućna automatizacija

Pametne kuće i kućna automatizacija su skupovi savremenih tehnoloških rešenja koja mogu olakšati i kvalitativno poboljšati svakodnevni život.
Uz pomoć senzora kao ulaznih uređaja mogu se uslovno i vremenski kontrolisati mnogi kućni sistemi i procesi:

- Programiranje sistema grejanja kroz vremenske i uslovne parametre, kao i daljinsko uključenje grejanja i podešavanje temperature od strane
korisnika iz aplikacije na mobilnom telefonu.

- Uključivanje i kontrola klima uređaja sa udaljene lokacije.

- Podizanje i spuštanje roletni na prozoru na komandu i u zavisnosti od zadatog programa.

- Kontrola kućnog i dvorišnog osvetljenja.

- Kontrola sigurnosnih sistema u kući, kao što su alarmni sistem i video nadzor.

- Otvaranje i zatvaranje kapije.

- Kontrola sistema zalivanja travnjaka u zavisnosti od vlažnosti zemljišta,

- Upravljanje i kontrola multimedijalnih uređaja i mnogih drugih procesa i sistema prisutnih u domaćinstvu.