Da li je moguće ometanje bežičnih alarma?

Ometanje bežičnih alarmnih sistema

Na pitanje da li je moguće ometanje bežičnih alarma, nažalost moramo odgovoriti sa da.
U ovakvom slučaju pouzdanost bežičnog alarmnog sistema zavisi od proizvođača alarma i
primenjene tehnologije zaštite od ometanja "RF jamming".

Prema statističkim podacima, krađe na objektima sa manjim materijalnim vrednostima su izvršene
bez primene visokotehnoloških sredstava. I pored toga bolji proizvođači alarma nude svojim klijentima
detekciju radio ometanja.

Kako to funkcioniše?

Bežični alarmni sistemi obično rade na frekvencijama od 433 ili 868 MHz. Ometanje se vrši emitovanjem
jakog radio šuma u delu spektra približnom frekvenciji rada napadnutog alarmnog sistema. Napredniji
alarmni sistemi se štite tako što ovakav šum detektuju sa strane alarmne centrale kao prijemnika i automatski
uključuju alarm i(ili) telefonsku dojavu. Dobar odabir alarmnog sistema je presudan u zaštiti od sabotaže.
Mi kao firma koja se bavi instalacijom alarmnih sistema želimo da Vam skrenemo pažnju da odabirom
kvalitetnog alarmnog sistema smanjujete mogućnost sabotaže i pojave lažnih alarma na minimum.
Naravno, uvek postoje ljudi koji mogu da onesposobe čak i najkvalitetnije i najnaprednije alarmne sisteme.
Poznavanje "rupa" u radu alarmnih sistema određenog proizvođača bazira se na industrijskoj špijunaži. 
"Curenju" poverljivih informacija o tehnologiji izrade izlazi iz same fabrike, a broj ljudi kojima su ovakve
informacije dostupne je veoma mali.