Postavljanje kablovske instalacije u sređen enterijer

Postavljanje kablovske instalacije u sređen prostor

Muka svakog instalatera sigurnosnih uređaja su sređeni enterijeri i gotove fasade.
Postavljanje niskonaponskih instalacija se izvodi u fazi grubih radova. Ipak ako ste zaboravili
da postavite kablove za alarmni sistem ili sistem video nadzora nije smak sveta.
Svaki prostor je specifičan i posao instalatera je da pre svakog posla nadje najbolji način za
postavljanje instalacije. Firma i/ili instalater mora da ispoštuje dve norme pri postavljanju
kablovske instalacije, a to su sigurnosna i estetčka norma. Prijatelji naknadnih instalacija su
spušteni plafoni, plafoni od gipsa, kablovkse reglete i bužiri već postojeće kablovske instalacije.
U ovom slučaju estetika zavisi dosta od kreativnosti, znanja, alata i strpljenja instalatera.


Sigurnosni sistem treba ugraditi pažljivo kako bi se količina naknadnih radova svela na minimum.