Kablovi i konektori za video nadzor

Kablovi i konektori za video nadzor

Kada je reč o analognim i HD sistemima video nadzora, kablovska instalacija se izvodi standardnim RG59 kablom impedanse 75 oma.
Uobičajeno se koriste RG59 kablovi sa paricom za napajanje. Ukoliko se koristi običan RG59 kabl, mora se vući kabl za napajanje.
U slučaju kamera na 12V može se koristiti bilo koji kabl sa dve žile preseka ne manjeg od 0,5mm. U slučaju da kamere rade na 220V,
koristi se neki od standardnih strujnih kablova preseka 0,75-1,5mm. Za prenos slike u izuzetnim slučajevima može poslužiti i televizijski RG6 kabl.

Za kablovsku instalaciju može se koristiti i UTP kabl kategorije 5 ili 5e, ali se tada na krajevima ka kameri i snimaču moraju staviti pasivni ili aktivni
UTP primopredajnici takozvani video baluni. U ovom slučaju se za prenos slike koristi pojedinačna parica UTP kabla, tako da je moguće kroz jedan
kabl preneti sliku sa četri kamere bez smetnji. Uz ovaj kabl se vuče i kabl za napajanje čiji presek raste sa brojem kamera. Ovakav vid prenosa
signala je moguć kod analognog i HD video nadzora.

Kod IP video nadzora se koristi UTP kabl kategorije od 5 pa naviše. Napajanje se može prenositi i putem eternet mreže takozvano PoE napajanje,
uz odgovarajući PoE swič. U drugim slučajevima ako kamera ne podržava PoE, mora se vući zaseban kabl za napajanje.

Kada je reč o konektorima, u analognom i HD video nadzoru je usvojen standardni BNC konektor sa oba kraja, ka kameri i ka snimaču.
Ovi konektori mogu biti u varijanti F konektora gde se spajanje konektora i kabla vrši jednostavnim zavrtanjem kabla u konektor,
ili konektori za krimpovanje za koje su potrebna posebna klješta.

IP video nadzor koristi standardne RJ45 konektore za računarske mreže.