Izbor kamere za video nadzor

Izbor kamere za video nadzor

Svaki sistem video nadzora prema karakteristikama objekta i nameni, treba da sadrži
kamere za video nadzor određenih karakteristika. Pri tome treba uzeti u obzir kadar koji je
potrebno snimiti, veličinu detalja, kao i daljinu noćnog snimanja.

Kamere sa IC diodama su namenjene za noćno snimanje. U zavisnosti od broja dioda je i daljina
noćnog snimanja. Proizvođači obično deklarišu ovakav podatak na svojim proizvodima u metrima.
Postoje kamere sa više malih dioda razmeštenih radialno oko objektiva, kao i kamere sa jednom
diodom velikog intenziteta svetlosti koja stoji pored objektiva. Takođe postoje kamere koje imaju
regulaciju nivoa osvetljaja u zavisnosti od daljine objekta u kadru. Zaslužujući toj regulaciji, ne može
doći do preosvetljenosti slike usled "zaslepljivanja" objektiva velikom količinom IC svetlosti.

Oblik kućišta kamere može biti uglavnom sferni ili u obliku valjka. Takođe, postoje i box kamere koje
se u unutrašnjoj ugradnji mogu postavljati na plastične nosače, i u kućišta sa grejačem u spoljnoj varijanti.
Oblik kućišta je manje više estetska komponenta, mada se načelno kamere u bullet varijanti koriste za spoljnu montažu.

Žižna daljina optike je jedan od karakteristika objektiva kamere i kreće se uglavnom od 2,8 do 16 mm.
Površina i ugao snimanja su obrnuto proporcionalni žižnoj daljini. Optika od 2,8mm se koristi za šire kadrove i
pogodna je za prodavnice i butike, dok se veće žižne daljine koriste za snimanje udaljenijih kadrova.
Optike sa većom žižnom daljinom imaju uži kadar sa približavanjem detalja iz kadra. Na primer zoom objektivi
na fotoaparatima imaju optiku i do 400mm.

Napon napajanja može biti standardno 12V DC ,24V AC ili 220V AC. (AC naizmenična struja, a DC jednosmerna struja).

Tehnologija prenosa slike može biti analogna, HD (sa podvrstama AHD, CVI, TVI i SDI) i IP (ethernet).
Analogni i HD signal se prenose koaksijalnim kablom, dok IP kamere prenose signal putem TCP protokola kroz UTP
ili optički kabl, kao i preko Wi Fi mreže.

Potrebno je pomenuti i posebne vrste kamera, kao što su PTZ i termalne kamere. PTZ kamere imaju mogućnost
rotiranja po x i y osi, kao i zumiranje kadra putem motorizovanog objektiva. PTZ je skraćenica od Pan Tilt Zoom.
Termalne kamere su kao i što samo ime kaže namenjene snimanju termalne slike u infracrvenom delu spektra,
odnosno toplotnom isijavanju objekata koji se snimaju.

Ovo su neki od ključnih podataka pri odabiru kamere za video nadzor, za sve ostale detalje je najbolje konsultovati
se sa prodavcem opreme za video nadzor.