Čitači kartica za kontrolu pristupa

Čitači kartica za kontrolu pristupa

Čitači kartica predstavljaju pasivne uređaje za čitanje RFID i magnetnih kartica. Oni su ulazni uređaji u
sistemu kontrole pristupa, pored biometrijskih čitača predstavljaju osnovnu varijantu kontrole pristupa
i evidencije radnog vremena. Kao medijum za identifikaciju se uglavnom koriste RFID kartice i tagovi za
očitavanje putem radio signala. Svaka kartica ima svoj jedinstveni serijski broj preko koga se vezuje za
podatke o osobi koja je koristi i nivoe pristupa za koje je autorizovan korisnik. Pored kartica, čitači se
izrađuju i u varijanti sa šifratorom kao dodatna mera zaštite ili kao alternativa u slučaju gubitka kartice,
ili za dodatni pristup osobama koje ne poseduju karticu.